It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Teslimat ve Kargo

Teslimat:

Ürünlerimiz ödemenin alınmasına müteakip kargoya verilir. Ürününüzü teslim alırken sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri kargo firması yetkilisi önünde açarak teslim alınız. Üründe herhangi bir hasar tespit ederseniz firma yetkilisine tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürününüzü teslim aldığınızda kargo şirketinin görevini sorunsuz yerine getirdiğini kabul ettiğinizi unutmayınız. 

 

Garanti Şartları: 

 

Garanti süresi cihazın teslim tarihinde başlar ve süresi 2 yıldır.

Cihazın bütün parçaları üretici firmanın garantisi kapsamındadır. Ancak cihazın elektrik kesilmelerinde beslenmesi için kullanılan akü ve ya aküler 1 yıl garantilidir.

Cihazın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine ilave edilir. 

Cihaz garanti süresi içerisinde,gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri, yetkili servis istasyonu, satıcı firma, distrübüratör veya üretici firma tarfından yapılacaktır. 

 

Cihazın;


a) Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla , bir yıl içerisinde aynı arızayı 3 ten fazla tekrarlaması ve ya farklı arızaların 5 ten fazla ortaya çıkması, 

b) Tamiri için azami sürenin aşılması ve onarımı mümkün olmayacağının belirlenmesi halinde servis istasyonu, BIZDENSEC ,distrübratör, imalatçı firma ve ya montajcı firma tarafından bir rapor ile tespiti halinde, cihaz ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Yukarıda verilen garanti, belirtilen süre içerisinde, yalnız satın alınmış cihazlarda meydana gelebilecek arızaları gidermek ve yapılacak ücretsiz onarım ve değiştirme içindir. Bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazmin edilemez.

Arızanın giderilmesi hususunda uygulanacak yöntemin tayini tamamen BIZDENSEC ’e aittir.

 

Verilen Garantiyi Geçersiz Kılan Hususlar:

 

Cihazın yetkisiz şahıslar tarafından onarım veya tadil edilmesi,

Cihaz ve kart üzerindeki seri numaralarının kaldırılması ve ya bu numaralar üzerinde kazıntı ve değişiklik yapılması,

Cihaza BIZDENSEC tarafından uygun görülmeyen aksesuar ve ek aletlerin bağlanması neticesinde arızaların meydana gelmesi,

Yanlış kullanım, kaza, kasıtlı tahribat, doğal afet ve gerek bu belgede ve gerekse kullanım kılavuzunda yazılı müşteriye düşen yükümlülüklerin yerine eksiksiz getirilmemesi halinde bu garanti geçerli olamayacaktır.

Tüm yukarıda beyan edilen şartlar, Bizdensec tarafından kabul edilmiştir.